† CARD. JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

Sant Josep, l’home silenciós

Enguany celebrem el 150è aniversari de la declaració de sant Josep com a patró de l’Església universal. En aquests temps tan convulsos que vivim, on una pandèmia ha provocat que prenguem consciència de la fragili- tat humana, m’agradaria que ens fixéssim en la figura de sant Josep.

Sant Josep va assumir a la terra el lloc de Déu Pare en el cel. Certament, el seu sempre ha estat un paper protagonista, però mai el va exercir des del protagonisme. Josep era un home bo i humil, que ocupava el lloc que li tocava. Tal com el presenta el papa Francesc en la seva carta apos- tòlica Patris corde, sant Josep era «l’home que passava desapercebut, l’home de la presència diària, discreta i oculta». Sant Josep va exercir la missió confiada per Déu, com a pare de família i ho va fer amb un «cor de Pare». Atent, discret, humil, benèvol.

Sant Josep és també mestre. Ens ensenya a acollir la nostra fragilitat amb tendresa i a estimar sense posseir. Aquesta és la grandesa de sant Josep: un home delicat però valent, que va acceptar l’encàrrec de Déu sense pensar-s’ho dues vegades. I ho va fer perquè creia, des del més profund del seu ésser, que Déu és qui actua i qui dirigeix la història. Enca- ra que a vegades ens sentim sols, com probablement es devia sentir Jo- sep en algun moment, no podem oblidar que Déu és sempre al nostre costat, dirigint la nostra vida per fer-nos apreciar aquelles coses que de debò tenen valor i que no es veuen a ull nu.

Germans, germanes, impregnem-nos de l’essència de sant Josep, patró de l’Església universal. Cuidem-nos, protegim-nos, cuidem la nostra famí- lia. Però, com sant Josep, fem-ho sempre des de la humilitat, la bondat i el silenci.

MN. JOSEP M. TURULL
Director del Secretariat diocesà de turisme, peregrinacions i santuaris

La presència del patró universal de l’Església

El desig del papa Francesc és que aquest Any dedicat a Sant Josep sigui un temps d’aprofundiment en la seva figura i de creixement en la seva devoció. Per això, ha publicat la carta apostòlica Patris corde (amb cor de Pare), en la qual convida els fidels a emmirallar-se en les actituds de la vida de sant Josep, per aprofundir en la seva vida cristiana. Podeu consultar totes les activitats relacionades amb l’Any de Sant Josep de la diòcesi al web: https://turismereligios.barcelona.

En aquest Full Dominical extraordinari us presentem una iniciativa a nivell diocesà, que s’anomena el Camí de Sant Josep, un pelegrinatge pels llocs josefins de la nostra església diocesana, organitzat pel Secretariat diocesà de turisme, peregrinacions i santuaris.
Barcelona compta amb una llarga tradició josefina i de devoció a la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep. Set parròquies li són dedicades a la nostra arxidiòcesi: Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Josep i la Sagrada Família de Mataró, Sant Josep de Badalona; a la ciutat de Barcelona, la de la Verge de Gràcia i Sant Josep, Sant Josep obrer, al barri de la Trinitat, i Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat, a les Rambles. A més, l’arxidiòcesi gaudeix de quatre grans temples amb una estreta vinculació josefina: el Santuari de Sant Josep de la Muntanya, la Basílica de la Sagrada Família, el Seminari Conciliar, que té Sant Josep per patró, i la Catedral, en la qual hi té dues capelles dedicades, una al centre de la girola de l’altar major i l’altra al claustre, tocant a la capella de santa Llúcia, i on els fusters hi celebren la seva festa patronal. Aquests seran els 11 temples josefins de l’Any de Sant Josep a l’arxidiòcesi de Barcelona. A la nostra arxidiòcesi hi ha 12 congregacions religioses, masculines i femenines, dedicades a sant Josep o la Sagrada Família, i altres congregacions molt devotes d’aquest sant. Tot plegat, assenyala a casa nostra una presència del patró universal de l’Església que ens ha d’esperonar, com església local, a viure l’Any de Sant Josep amb un renovat esperit de devoció i lliurament a la voluntat de Déu i als altres, com ho va fer el fuster de Natzaret.

El Camí diocesà de Sant Josep

Pelegrinar, posar-se en camí, sempre suposa sortir d’un mateix per anar a trobar l ’Altre. Enguany, se’ns ofereix l ’oportunitat de pelegrinar per la nostra diòcesi, fins al 8 de desembre, dia de la cloenda de l’Any de Sant Josep. Aquest sortir ha de tenir ressonàncies en clau del nostre Pla Pastoral «Sortim!», enguany dedicat als pobres, i que està en línia amb «l’Església en sortida», que ens demana el papa Francesc.

Sant Josep va pelegrinar per empadronar-se a Betlem; ho va fer protegint Jesús i Maria, sortint de nou cap Egipte; va retornar refent el camí a Natzaret quan el moment ja fou propici. La seva existència fou un constant pelegrinatge per acomplir la voluntat de Déu. Això és, doncs, el que us convidem a fer amb motiu del seu Any.

Que és el Camí de Sant Josep?
És una proposta de pelegrinatge pels 11 temples josefins. No es tracta d’una visita turística, sinó d’una ocasió de pregària i de trobada amb el Senyor de la mà de Sant Josep.

Què necessito per fer-ho?
A cadascun dels temples dedicats a sant Josep hi trobareu la credencial josefina per tal que, un cop hi hàgiu pregat, us segellin la credencial, que us podeu descarregar del web del Secretariat de turisme, peregrinacions i santuaris. A cada església hi trobareu també un full sobre el temple, vinculant-lo als goigs i dolors de sant Josep.

Quantes esglésies he de visitar?
Seguint la tradició dels set goigs i dolors de sant Josep, se us convida a pelegrinar a set de les esglésies que li estan dedicades.

Què acreditarà el meu pelegrinatge?
Un cop hàgiu culminat el vostre pelegrinatge, amb un mínim de set temples visitats, feu arribar la vostra acreditació a la Secretaria pastoral de la Basílica de la Sagrada Família (c/Sardenya 318, 08013 Barcelona), o bé envieu una fotografia de la credencial a: anydesantjposep@ arqbcn.cat, indicant el vostre nom, adreça postal i telèfon. Us faran arribar el vostre certificat com a pelegrí de sant Josep.

Com saber-ne més sobre l’Any de Sant Josep i les activitats previstes? Podeu visitar el web del Secretariat diocesà de turisme, peregrinacions i santuaris: https://turismereligios. barcelona, on en l’apartat «Any de Sant Josep» hi trobareu totes les informacions i documentació.

Bon camí i bon pelegrinatge! Ite ad Joseph! (Aneu a Josep!).

El camí de sant Josep, un pelegrinatge al voltant de l’arxidiòcesi de Barcelona

Credencial per fer el camí de sant Josep

Centres de pelegrinatge

Parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep

Parròquia de Sant Josep de L’Hospitalet de Llobregat

Parròquia de Sant Josep de Mataró

Parròquia de la Sagrada Família de Mataró

Parròquia de Sant Josep de Badalona

Parròquia de Sant Josep Obrer de Barcelona

Parròquia de Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat de Barcelona

Catedral de Barcelona

Seminari Conciliar de Barcelona

Sagrada Família de Barcelona

Sant Josep de la Muntanya