Barcino Sacra

Projecte de gestió cultural del patrimoni eclesiàstic de l’Arquebisbat de Barcelona

Barcino Sacra és un projecte cultural de l’Arquebisbat de Barcelona que pretén fer més accessible a tothom el patrimoni de l’Església, explicant-lo de manera raonada i global en totes les seves dimensions.

Barcino Sacra fa emergir els valors i la finalitat propis del patrimoni, de manera pedagògica, per afavorir tant el creixement personal com l’intel·lectual i l’espiritual del qui s’hi acosta.

Barcino Sacra vetlla per la preservació i la conservació del patrimoni cultural diocesà, de manera solidària i augmentant alhora l’oferta cultural de la ciutat.

Barcino Sacra és un projecte conjunt del Secretariat diocesà de patrimoni cultural i del Secretariat diocesà de turisme, peregrinacions i santuaris, dins de la Delegació de Fe i Cultura de l’Arquebisbat de Barcelona, en coordinació amb les diverses esglésies que hi estan incloses.