El «Camí de Sant Jaume» es la ruta de peregrinació més antiga d’Europa i la més concorreguda.

Vers l’any 820 es produeix la trobada de la tomba de l’apòstol Santiago i els seus deixebles Teodor i Anastasi e immediatament es crea el «locus Sancti Iacobi», el lloc sagrat per venerar les seves restes, és la llavor de la futura Catedral de Santiago i de la ciutat de Santiago de Compostela fonamentada entorn de la figura de l’apòstol i els peregrins, d’arreu del món i en tots els temps s’hi ha dirigit a la recerca d’una experiència d’espiritualitat i conversió.

De seguida el fenomen de les peregrinacions es convertí en una veritable columna vertebral d’Europa i Santiago en una gran centre de pelegrinatge que no tenia res a envejar a Roma i la mateixa Jerusalem.

Actualment religió i conversió, son acompanyades del turisme, patrimoni, cultura, gastronomia, en múltiples experiències que fan del Camí de Sant Jaume un dels itineraris de més destinació de peregrins i turistes del món.

Podeu consultar distintes webs informatives: